Aktuality

Jak zaplatit daň z nemovitosti za rok 2017: Čas je do konce května
Začala platit doporučení ČNB ohledně 90% hypoték
Od 1. dubna 2017 je novým maximem 90 % hodnoty nemovitosti a maximálně patnáct procent klientů může dostat půjčku nad 80 procent hodnoty nemovitosti. Podmínkou splnění snu o vlastním bydlení je tedy pokrýt ze svého pětinu kupní ceny.Banky nejenže nemohou poskytovat 100% hypotéky, ale rovněž nemohou poskytovat hypotéky nad 90 % hodnoty odhadu. Pro upřesnění, nejedná se vždy o kupní cenu, za kterou kupujete byt, dům, nebo pozemek, ale o cenu, kterou si banka stanoví sama, nebo prostřednictvím smluvního odhadce. Dnes je vše, co se týká omezení hypoték v rovině doporučení, nicméně závazných. A tato závazná doporučení se mají stát v červenci 2017 třemi normami, tedy pravidly pevně stanovenými v zákoně. Prvním ukazatelem, který by měl zákon pevně stanovit, je poměr hypotéky k zástavě. To je to, co si banka stanoví sama, jak píši výše. Druhým ukazatelem uvedeným v zákoně má být pevně stanovený poměr výše splátky a příjmu klienta. Třetím ukazatelem je poměr hypotéky k celkovému ročnímu příjmu. Opět půjde jen o pevně stanovenou částku, resp. poměr, nicméně banky už dávno porovnávají příjmy na základě 12měsíčního průměru. Ten je pro ně nejdůležitější ukazatel. S největší pravděpodobností už v druhé polovině roku 2017 nastane zpomalení trhu a je logicky očekávaný růst úrokových sazeb hypoték.
Novela občanského zákoníku a pronájem bytů
Novela občanského zákoníku mimo jiné upravila i znění § 2254, který hovoří o možnosti pronajímatele požadovat vratnou jistotu ( mezi lidmi známou z dřívějška spíše pod pojmem kauce). Dříve zákon umožňoval jistotu ve výši šestinásobku měsíčního nájemného, nyní je to trojnásobek. V reálu se nic zásadního nemění, protože obvykle pronajímatelé požadují jistotu ve výši jedné až dvou měsíčních plateb. Novela také umožňuje tzv. přechod nájmu po úmrtí nájemce, avšak jen na osobu, která nemá vlastní byt a je současně zdravotně postižená nebo ve věku sedmdesáti a více let.
Do konce roku 2016 autorizovanou revizi kotlů na tuhá paliva.
Novela zákona o ovzduší z roku 2012 nařizuje provést do konce roku 2016 autorizovanou revizi kotlů na tuhá paliva. Stejně tak omezuje používání vysoko emisních, neúsporných kotlů, přičemž od 1.9. 2022 bude možné používat pouze kotle alespoň třetí emisní třídy, nejlépe však ještě úspornější, jelikož právě kotle 3. emisní třídy zmizí z obchodů od 1.1. 2018 a za několik let čeká to samé i kotle 4. a 5. emisní třídy. S pořízením nového kotle a případnou změnou topného systému nám však pomůže například takzvaná „Kotlíková dotace.“
Daň z nabytí nemovitosti bude platit kupující
Počítá s tím novela zákonného opatření, kterou schválila Sněmovna. Musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Změna má začít platit první den třetího měsíce od vyhlášení zákona ve sbírce, kupující tak začnou platit daň zřejmě až od podzimu. Vláda si od této změny slibuje větší jednoznačnost zákona i lepší výběr daně. Současný zákon dává možnost oběma stranám transakce, aby se dohodly, která z nich daň zaplatí, zpravidla ji platí prodávající a kupující je v pozici ručitele. Změna zákona tento institut ručení ruší. Sazbu daně čtyři procenta ponechává beze změny. Ministr financí Andrej Babiš už dříve ujistil, že banky se této změně přizpůsobí a budou klientům půjčovat i na zaplacení daně. Podle ministerstva financí zákon i nadále umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření, pokud z úvěru zaplatí nejen nemovitost, ale nově i daň z nabytí. Občanští demokraté neuspěli s návrhem na zrušení celé daně z nabytí, kterou považuji za zbytečnou. Sněmovna neschválila ani jeden z návrhů ODS na snížení sazby daně na tři, dvě ani jedno procento. Předloha zjednodušuje určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. Další změna se týká osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se toto osvobození bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoliv na rozestavěné.